Ik respecteer je privacy
Ik, Marjon Bovens, respecteer jouw privacy als bezoeker van mijn website.
In het bijzonder de rechten van jou als bezoeker met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Graag wil ik volledig transparant zijn naar mijn klanten en daarom heb ik dit beleid geformuleerd en voor jou als bezoeker om te zien hoe ik met jouw gegevens omga en waarom en de rechten die je hebt en houdt met betrekking tot je gegevens.

Ik verwerk persoonsgegevens van bezoekers aan deze website, (potentiële) klanten op verschillende manieren. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens ik wanneer, waarom en op welke manier verwerk.

Wanneer verwerk ik via MarjonBovens.nl (persoons)gegevens?

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door klanten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij een boeking van een les, invullen van het contactformulier en je inschrijving in mijn nieuwsbrief. Ook wordt er data verzameld voor de analyse voor Google Analytics. Hiervoor worden ook cookies gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@MarjonBovens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Welke (persoons)gegevens verwerkt ik via MarjonBovens.nl?
MarjonBovens.nl verzamelt contactgegevens als je gebruik maakt van een inschrijf- of contactformulier. Deze gegevens worden in de e-mail opgeslagen en bewaard zolang deze nodig zijn voor de communicatie.
Ook verzamel ik je gegevens als je een boeking/bestelling plaatst en betaald. Er worden alleen gegevens bewaard die strikt noodzakelijk zijn en zolang ze nog nodig zijn, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens.Ook sla ik contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt via het contactformulier.

Afhankelijk van de diensten die je bij me afneemt, bewaart MarjonBovens.nl verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

Waarom verwerk ik via MarjonBovens.nl (persoons)gegevens

Ik verwerk persoonsgegevens om mijn diensten te kunnen leveren en bestellingen toe te staan. Ook om je op de hoogte te brengen van nieuws als je hier interesse in hebt. Je hebt ten alle tijden de mogelijkheid je hier weer voor uit te schrijven. Je gegevens: naam en e-mailadres worden opgeslagen bij Mailchimp.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard
MarjonBovens.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor financiële doeleinden (belastingen) worden je persoonsgegevens 7 jaar bewaard.
Andere gegevens zolang dit voor verdere communicatie noodzakelijk is.

Derde ontvangers
Naast gegevens in mijn persoonlijke e-mail worden er ook gegevens opgeslagen bij derden. Ik heb hiervoor een verwerkersovereenkomst. Dit zijn: Mailchimp: voor de nieuwsbrieven, Google Analytics: voor analytische gegevens. Hier worden geen contactinformatie opgeslagen, slechts je browser en locatie. Hieruit ben jij als persoon niet terug te herleiden. Voor betalingen maak ik gebruik van Mollie. Jouw betalingsgegevens zullen daar veilig verwerkt worden en Mollie slaat je bankgegevens en naam op. Je adres en andere mogelijke contactgegevens worden opgeslagen in mijn website MarjonBovens.nl. Deze kun je ten alle tijden opvragen en laten verwijderen indien je dit wenst. Bestelgegevens dien ik zoals eerder vermeld wel 7 jaar te bewaren voor administratiedoeleinden en voor de belastingdienst.

Jouw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan mij altijd het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Ook wordt aangegeven hoe en waarom ik die gegevens verwerk. Zijn er gegevens onjuist of onvolledig, dan pas ik op jouw verzoek deze gegevens aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat ik voor administratieve verplichtingen voor MarjonBovens.nl gehouden ben de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt MarjonBovens.nl vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.
Aangezien ik heel persoonlijk werk, weet je me altijd te vinden als je het ergens niet mee eens bent of als je inzage wil in je gegevens of er andere vragen over hebt.

Heb je het idee dat ik op MarjonBovens.nl niet in overeenstemming met de privacywetgeving handel? Of heb je opmerkingen of vragen, dan hoor ik dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging
MarjonBovens.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. MarjonBovens.nl schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. MarjonBovens.nl is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over Deze privacy verklaring hoor ik die natuurlijk graag. Laat het weten via info@MarjonBovens.nl.

Wijziging van Privacy Statement
MarjonBovens.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.

Mei 2018