HET TOT BLOEI BRENGEN VAN UW BEDRIJF, ORGANISATIE EN/OF TEAM

Graag ga ik met je, jullie kijken naar de mogelijkheden die je bedrijf en je medewerkers hebben om volledig tot bloei te komen. Dat doe ik door naar de beleidsstukken te kijken, met mensen in en buiten de organisatie in gesprek te gaan. Doordat ik hierna ga kijken, ga ik ook dat datgene dat tussen het beoogde resultaat en de werkelijkheid van dit moment staat, direct zien. Dat kan velerlei zijn, misschien ook onvermogen of onwil van de medewerkers.

Alles wat ik tegenkom zal ik liefdevol en soms ook confronterend, al na gelang wat noodzakelijk is, bespreekbaar maken. Het bespreekbaar maken zal dan ook direct al voor een beweging gaan zorgen. Door met mij te gaan werken breng je dus vanaf het begin een proces van verandering in werking. Gedurende deze periode van onderzoeken breng ik de mogelijkheden van transformatie en knelpunten in beeld, leg ik verbindingen en creëer het eerste draagvlak voor nieuwe groei.