Kerkgenootschap- UR

Statuten van het Kerkgenootschap UR

 We noemen ons kerkgenootschap UR.

Visie:

UR staat voor het levende licht waar we onderdeel van zijn. Voor ons is het de grondtoon van de kosmos. Er is een waarachtige wijsheid en kracht van Levend Licht in ons en om ons heen. Het is een kracht, een liefdesveld, dat vrede, harmonie en gezondheid brengt en ons mensen werkelijk vrij maakt. Wij , als kerkgenootschap UR richten ons op deze Grondtoon en Levensstroom.                          We zien het als onze taak om mensen hiermee weer in contact te brengen. In contact te brengen met hun multidimensionaal bewustzijn, hun trilling te verhogen, opdat ze zich weer verbonden gaan, weten en voelen met het Licht. Het Licht dat zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten in zich draagt. We brengen als kerkgenootschap UR mensen in contact met zowel de Goddelijke vader, als met de Goddelijke moeder, Moeder Aarde.  

Missie:

Ieder mens heeft het recht om met deze kennis in aanraking te komen en deze te ervaren. Het kerkgenootschap ziet het als haar missie om deze kennis zoveel mogelijk te verspreiden en mensen te laten ontwaken.

Doel:

Bovenstaande boodschap uitdragen en samen vieren. Dit om zoveel mogelijk mensen weer in contact te brengen met de vermogens die hun goddelijk geboorterecht zijn.

Leefwijze:

De leden van het kerkgenootschap richten zich niet alleen op het uitdragen van hun bovenstaande boodschap, maar richten zich ook op de ontwikkeling van hun innerlijk zijn en hun geestelijke ontwikkeling. Dit doen ze door middel van de vier pilaren van Licht in zichzelf te beoefenen. Te weten: Zuivere gedachten, Zuivere woorden, Zuivere creaties en Zuivere expressie.

Diverse:

Het kerkgenootschap huurt een gemeenschappelijke ruimte waar de leden van het kerkgenootschap samenkomen, hun geloof samen vieren en hun boodschap uitdragen naar andere mensen. Deze ruimte is gehuisvest in Steyl op de Veerweg 24 d 5935 BL ( achteringang van het missiemuseum)

Hier vindt ook één maal per kwartaal de algemene ledenvergaderingen plaats. De leden maken gezamenlijk beslissingen over en omtrent het kerkgenootschap.

Naast deze gemeenschappelijke ruimte heeft het kerkgenootschap verschillende tempels in het land, waar diverse diensten en vieringen plaatsvinden. Vanuit deze tempels worden regelmatig, ook in de natuur vieringen georganiseerd.

 

Postadres van het kerkgenootschap:      

Boekhoudkantoor Rob van Asten                                                                                                                              Adres: Populierenhof 2 6099CW Beegden

Kvk nr: 85679607

Informatie over de diverse tempels in het land is via onderstaande button op te vragen.